Galeria Wileńska od początku swego istnienia integruje się z życiem dzielnicy i jest otwarta na potrzeby jej mieszkańców. Aktywne uczestnictwo Galerii w życiu Pragi to przejaw zaangażowania centrum w szereg zintegrowanych działań, od lat prowadzonych na prawym brzegu Wisły.

W wyniku stałej współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ oraz innymi praskimi partnerami Galeria Wileńska aktywnie włącza się w praskie wydarzenia, m.in. takie, jak Noc Pragi, Jarmark Floriański, Praskie Lato i wiele innych. Aktywne uczestnictwo Galerii Wileńskiej w życiu Pragi to już tradycja i przejaw zaangażowania centrum w szereg zintegrowanych działań, od lat prowadzonych na prawym brzegu Wisły.

Praga to jedno z najbardziej wyjątkowych, klimatycznych i tajemniczych miejsc w Warszawie. Jej historia i kultura znacznie wyróżniają się na tle stołecznych dzielnic. Dlatego też jej unikalność jest promowana i kultywowana przez szerokie grono praskich artystów, działaczy, organizacji, ale także przez instytucje komercyjne. Od dłuższego czasu w praskie inicjatywy aktywnie włącza się i szerzy je Galeria Wileńska. Atrakcyjne wydarzenia, konkursy z nagrodami, imprezy kulturalne mają szerzyć wśród prażan zamiłowanie do dzielnicy, jej kultury i unikalności. Ze względu na lokalizację, Galeria Wileńska czuje się w obowiązku i ma zaszczyt być platformą komunikacyjną, łączącą aspekty komercyjne, kulturalne i edukacyjne.

Galeria ponadto trzy razy w roku wydaje Magazyn Wileńska, stanowiący unikalne połączenie tematyki o modzie i stylach z treścią dotyczącą życia warszawskiej Pragi. Ideą periodyku jest zbudowanie trwałej więzi z mieszkańcami i miłośnikami prawego brzegu Wisły. Rola Magazynu Wileńska polega na nagłośnieniu istotnych dla życia dzielnicy wydarzeń, jak również na przybliżeniu Galerii Wileńskiej okolicznym mieszkańcom i turystom.

WSPÓŁPRACA Z Q ZMIANOM

Q Zmianom jest praskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy, które od 2004 roku stawia sobie za cel wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych, a w swoich działaniach stawia na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Stowarzyszenie współpracuje z licznymi instytucjami i partnerami na terenie województwa mazowieckiego i nie tylko, a ze swoimi aktywnościami dotarło już do ponad 15 400 odbiorców. Wśród stałych programów realizowanych na Pradze-Północ Q Zmianom realizuje np. dedykowane dzieciom i młodzieży zajęcia grupowe: „Klub Ambitnego Gimnazjalisty”, „BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” i „Tu Praga Waw Pl”, a także indywidualne wsparcie uczniów poprzez „Program Mentoringu”.

We współpracy z Galerią Wileńską już od dwóch lat Stowarzyszenie Q Zmianom realizuje program bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych, które co kilka tygodni odbywają się na terenie Galerii. Ich cykliczność, otwarta formuła i interesująca tematyka sprawiła, że na stałe wpisały się one w kalendarz praskich atrakcji i mają wierną rzeszę odbiorców – tak fanów, jak i uczestników. Ich celem jest zabawa połączona z przekazaniem wartościowych treści z zakresu ekologii, nauki i kultury.

O planowanych wydarzeniach, które organizujemy z Q Zmianom informujemy na naszym fanpage’u na Facebooku, a także w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje nt. Stowarzyszenia Q Zmianom znajdują się na stronie: http://www.qzmianom.org/.